תשושי נפש – איך להיעזר במשרד הבריאות

image

קשישים תשושי נפש השוהים בבתי אבות לתשושי נפש, או במחלקות ייעודיות לתשושי נפש במסגרת בתי אבות סיעודיים או משולבים, נהנים מפיקוח ובקרה של משרד הבריאות ובמקרים מסוימים גם מעזרה במימון השהות במוסדות אלו.

תשושי נפש הם קשישים הסובלים מקשיים קוגניטיביים שאינם מאפשרים להם חיים עצמאיים. ברוב המקרים תשישות נפש היא תוצאה של דמנציה, מחלה חשוכת מרפא המחריפה עם הזמן, ושהסימפטומים שלה הם אובדן ההתמצאות בזמן ובמרחב, כושר שיפוט לקוי ביותר, חשיבה לא צלולה, פגיעה חמורה בזיכרון ועקב כל אלה גם חוסר יכולת לקיים אינטראקציות חברתיות או לבצע את המטלות הבסיסיות.

ישנם בתי אבות ייעודיים לתשושי נפש, וכן מחלקות לתשושי נפש במסגרת בתי אבות משולבים, אולם נכון לשנת 2011 רוב תשושי הנפש נותרים בביתם, או בבית קרובי משפחה, ולרוב מלווים על ידי מטפל סיעודי: עובד זר או עובדת זרה שחיים עם הקשיש תשוש הנפש ודואגים לכל צרכיו.

אגף הגריאטריה במשרד הבריאות, וכן לשכות הבריאות המחוזיות, שגם הן פועלות במסגרת משרד הבריאות, הם הממונים על סיוע למשפחות הקשישים תשושי הנפש, הן בהכוונה וייעוץ ובהתאם לנסיבות גם בעזרה במימון השהות בבתי האבות לתשושי נפש.

בנוסף, מפקח משרד הבריאות על פעילותם של בתי אבות סיעודיים ובתי אבות לתשושי נפש, ומנפיק רישיון לאלה העומדים בסטנדרטים הרצויים. הפיקוח כולל ביקורות מתואמות מראש וכן ביקורות פתע, הבוחנות את מכלול התנאים בבתי האבות: ניקיון, מזון, הימצאות צוות רפואי, איכות הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק, נהלי העבודה הסוציאלית ועוד.

עזרה במימון בית אבות לתשושי נפש

העזרה במימון השהות של קשישים סיעודיים או קשישים תשושי נפש במוסדות המתאימים להם, ניתנת לאלה העומדים בתנאים הקבועים בחוק ונקראת "קוד". קשיש המבקש סיוע במימון יגיש, בעזרת בני משפחתו מן הסתם, שורה של מסמכים ללשכת הבריאות המחוזית הכוללים: שאלון סיעודי תפקודי אותו ממלאים רופא או אחות המכירים את הקשיש, דו"ח סוציאלי של עובד סוציאלי, בדרך כלל מהרשות המקומית, ואבחון פסיכוגריאטרי במקרים של קשישים תשושי נפש שמוכיח שהקשישים הם אכן תשושי נפש.

לאחר שנבחנת זכאותו של הקשיש מבחינה רפואית וסוציאלית, נקבע גובה ההשתתפות של המדינה בתשלום לבית האבות המיועד. לשם כך נלקחים בחשבון הכנסות הקשיש, נכסיו, וכן הכנסות ונכסיהם של בן או בת הזוג והילדים. גם לשם כך יש להגיש שורה ארוכה של מסמכים, ובהם תלושי משכורת או שומת מס של הקשיש/ה, בן/בת הזוג וכל הילדים, אישורים על גובה קצבת הביטוח הלאומי, משכנתא אם ישנה ועוד.

בתחום הייעוץ וההכוונה פועל משרד הבריאות על ידי הוצאת מדריכים שונים ובהם פירוט זכויותיהם של קשישים תשושי נפש ואלה הסיעודיים. משרד הבריאות גם מפרסם דרך קבע את רשימת בתי האבות הסיעודיים ובתי האבות לתשושי נפש בעלי הרישיון, וכן פועל על מנת למגר את תופעת בתי האבות הפיראטיים.

על מנת לממש את מלוא הזכויות שמשרד הבריאות מחויב לספק לקשישים תשושי נפש וקשישים סיעודיים על פי חוק, כדאי להתייעץ עם מומחים בתחום.